Deň architektúry Martin – Zmysel a význam umenia a architektúry vo verejnom priestore (workshop pre stredné školy)

Workshop pre žiakov stredných škôl ponúkne komplexnú skúsenosť s tvorbou od návrhu až po realizáciu, s cieľom posilniť povedomie študentov o význame a hodnote umenia, dizajnu a architektúry vo verejnom priestore. Výsledkom bude prepojenie teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami s procesom, ktorý stojí za vznikom každého navrhovaného predmetu. Cieľom workshopu je podporiť kreativitu a estetické vnímanie u generácie mladých tvorcov. Vytvoriť im priestor vnímať a oceniť hodnotu umenia, dizajnu a architektúry v každodennom živote. Workshop vedú architektky Nina Gáťová a Zuzana Krištofíková.