Parta Martin – 2 % pre kultúru

Sme kultúrna platforma, v ktorej svoje úsilie spojila skupina dizajnérov, výtvarníkov, aktívnych umelcov, kultúrnych aktivistov, organizátorov malých festivalov a diskusií, komunitných organizátorov a mládežníckych aktivistov so silným lokálnym zázemím napojeným na súčasné slovenské a európske kultúrne dianie. Vďaka nášmu pestrému odbornému a profesnému zameraniu, skúsenostiam a kultúrnemu rozhľadu chceme využívať umenie a kultúru ako most na tvorbu kultúrneho porozumenia a kultúrneho prostredia.

Ešte pred vznikom Party sme boli aktívni ako jednotlivci alebo iné skupiny / komunity. Vďaka Parte sme spojili sily a tvoríme podujatia kvalitnejšie, s väčším dosahom a spolu.

Podporiť našu činnosť nemusíte len 2 %, resp. 3 % z daní. Našu činnosť môžete podporiť aj dobrovoľným príspevkom prostredníctvom portálu Darujme.sk

Ďakujeme, že podporujete živú kultúru v Martine. Vďaka vašej podpore #SmeDoKultúry


Ako poukázať 2% Parte

Postup je jednoduchý a závisí od toho, či pracujete ako zamestnanec, ste SZČO a daňové priznanie si podávate sám, alebo ho podávate ako právnická osoba.

Zamestnanec

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2023 bola vyššia ako 150 eur a podiel 2% z nej je teda minimálne 3 eurá (ak výšku svojej zaplatenej dane neviete, spýtajte sa svojho zamestnávateľa).

Postup poukázania 2%:

 1. Ak Vám spracováva Ročné zúčtovanie zamestnávateľ a včas ste ho požiadali o vystavenie tlačiva “Potvrdenie o zaplatení dane”, najneskôr 15. 04. 2024 by vám ho mal odovzdať spolu s Ročným zúčtovaním.
 2. Doplňte svoje údaje do tohto tlačiva “Vyhlásenie o poukázaní 2%”.
 3. Najneskôr do 30.04. 2024 doručte obe vyplnené a podpísané tlačivá príslušnému daňovému úradu. Pokiaľ budete tlačivá posielať poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.

Poznámka: Podiel zo svojej dane (až 3%) nám môžete odovzdať aj vtedy, pokiaľ ste v roku 2023 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie (SZČO)

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2023 bola vyššia ako 150 eur a podiel 2% z nej je teda minimálne 3 eurá.

Postup poukázania 2%:

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (SZČO). Obe tlačivá obsahujú oddiel o poukázaní 2% z dane. V tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5 , v tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 12.
 2. Vyplňte do tohto oddielu naše údaje a nezabudnite podpísať:
  • Obchodné meno (Názov): KULTÚRNA PLATFORMA PARTA
  • IČO: 53047087
 3. Ak máte účtovníčku/ka, ktorá/ý vám pomáha s vyplnením daňového priznania, uveďte jej/jemu naše horeuvedené údaje.
 4. Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.

Poznámka: Podiel zo svojej dane (až 3%) nám môžete odovzdať aj vtedy, pokiaľ ste v roku 2023 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník.

Právnická osoba

Vaše 2% (prípadne 1%) zo zaplatenej dane z príjmu nám ako právnické osoby môžete poukázať, ak bola vaša daň za rok 2023 vyššia ako 400 eur (800eur), výška podielu musí byť teda minimálne 8 eur.

Postup poukázania podielu z dane:

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnické osoby. Do “VI. časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane” vyplňte naše údaje:
  • Obchodné meno (Názov): KULTÚRNA PLATFORMA PARTA
  • IČO: 53047087
 2. Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.

Ak by ste si aj tak nevedeli rady, celý postup ako venovať 2 percentá nájdete napríklad na www.financnasprava.sk alebo www.rozhodni.sk.


Od roku 2020 sme zrealizovali:

 • Zimný Kultrh (Urban Market)
 • 6 dňový festival Deň architektúry
 • niekoľko PechaKucha Nights Martin
 • projekt Živý podstavec
 • Invisible Parts – výskum umeleckých diel vo verejnom priestore mesta Martin a Vrútky
 • 2 Noci Literatúry
 • spolupracovali sme pri projekte Suvenir Turiec 2021
 • spolupracovali sme na výjazde Denníka N v Martin
 • diskusiu v rámci kampane #ChcemTuZostať
 • participujeme na aktivitách občianskej iniciatívy Za slušné Slovensko
 • stali sme sa súčasťou komunity Bystriny