O nás

Sme kultúrna platforma, v ktorej svoje úsilie spojila skupina dizajnérov, výtvarníkov, aktívnych umelcov, kultúrnych aktivistov, organizátorov malých festivalov a diskusií, komunitných organizátorov a mládežníckych aktivistov so silným lokálnym zázemím napojeným na súčasné slovenské a európske kultúrne dianie. Vďaka nášmu pestrému odbornému a profesnému zameraniu, skúsenostiam a kultúrnemu rozhľadu chceme využívať umenie a kultúru ako most na tvorbu kultúrneho porozumenia a kultúrneho prostredia.

Ešte pred vznikom Party sme boli aktívni ako jednotlivci alebo iné skupiny / komunity. Vďaka Parte sme spojili sily a tvoríme podujatia kvalitnejšie, s väčším dosahom a spolu.

Spoločne chceme priblížiť mesto Martin k opätovnému pripojeniu sa k jeho kultúrnej identite a trvalo ho vrátiť na súčasnú kultúru mapu Slovenska. 

Spolu s vami, Martinčanky a Martinčania, vybudujeme nezávislý kultúrno-komunitný uzol, ktorý môže postupne všetky prázdne miesta nášho mesta vyplňovať. Prepájame živé súčasné umenie so sociálnym a intelektuálnym rozvojom s dôrazom na komplexný rozvoj osobnosti a objavovanie nových spôsobov komunikácie a participácie. Hlavným cieľom je hľadanie novej, živej kultúrnej identity mesta Martin, obohatenie miestneho kultúrneho života, jeho kreatívna nadstavba. Orientujeme sa na nekonvenčné, nekomerčné a alternatívne projekty. Prostredníctvom našej činnosti (workshopov, konferencií, intervencií, poskytovaním odborného a právneho poradenstva, konzultácií a iniciatív) sa Parta podieľa na tvorbe lokálnej a národnej kultúrnej politiky umožňujúcej vznik lepšieho prostredia pre súčasné umenie a kultúru, nezávislú kultúru a rozvoj kultúrneho odvetvia všeobecne.

My totiž #SmeDoKultúry. Si do kultúry aj ty?

Vízia

Vrátiť mesto Martin na kultúrnu mapu Slovenska.

Byť mestský líder v inováciách, nositeľ spoločenských hodnôt so silnou regionálnou kultúrnou autoritou.

Vytvoriť rešpektované moderné kultúrne a komunitné centrum.

Prepájať rôznorodé komunity a prinášať nové možnosti na spoluprácu medzi nimi v nadregionálnom a medzinárodnom kontexte.

Pracovať tak, aby sa kvalitné umenie, občianska angažovanosť, otvorené myslenie a kreativita stali prirodzenou súčasťou života.

Sme miestom pre stretávanie sa ľudí, zdieľanie vedomostí, spoločnú tvorbu a realizáciu nápadov.