Deň architektúry Martin – Mesto ako kvalitný priestor pre život

Cieľom diskusie bude podnietiť inšpiratívny dialóg o význame urbanizmu a plánovania mesta pre kvalitný život jeho obyvateľov. Spolu s vybranými odborníkmi sa zamyslíme nad tým, ako plánovať a rozvíjať mestá s ohľadom na environmentálnu a sociálnu udržateľnosť. Diskutovať budeme o integrovaných mestských plánoch, ktoré zohľadňujú efektívne využívanie zdrojov, obnoviteľnú energiu, zlepšenie kvality ovzdušia a minimalizáciu dopadov na životné prostredie. Účastníci sa budú tiež zaoberať témou participácie obyvateľov, spôsobe zapojenia ich názorov a potrieb do procesu plánovania a tvorby mestských politík. Spoločne budú hľadať odpoveď, ako vytvoriť mestá, ktoré budú radostným prostredím pre život.

so 30.9. | 18:00 – 20:00 | Barmuseum, Malá hora 2, 036 01 Martin