Zrušená diskusia s kandidátmi na primátora

Vážené priateľky, priatelia,

s ľútosťou Vám musíme oznámiť, že očakávaná primátorská diskusia “MARTIN 2026 A VIAC” sa neuskutoční.

Dôvodom pre jej zrušenie, napriek nášmu spoločnému úsiliu, je odmietnutie účasti na diskusii jedným z kľúčových kandidátov.

Na základe prejaveného spoločenského záujmu o našu iniciatívu vieme, že o debatu bol zo strany Martinčaniek a Martinčanov veľký záujem, ktorý nás tešil a zaväzoval pripraviť ju na najlepšej dosažiteľnej úrovni.

Napriek akýmkoľvek prekážkam, ktore sa nám postavili do cesty, sme sa nezištne až do poslednej chvíle snažili aby debata prebehla. Pripravili sme s našimi partnermi reprezentatívne priestory, zabezpečili sme profesionálny streamovací set-up, vyhovujúce technické zabezpečenie, sprievodný servis, oslovili a získali pre diskusiu renomovaného moderátora, transparentne oslovili všetkých kandidátov, skontaktovali sa s médiami, komunikovali…

Našim zámerom je a bolo informovať komplexne a nestranne o všetkých kandidátoch a ich programoch pri zachovaní princípov demokracie, plurality názorov a rovnosti príležitostí.

Toto východzie nastavenie od začiatku považovali všetci partneri účastní pri organizácii debaty za kľúčové a esenciálne. Aj preto sme oslovovali všetkých kandidátov s dostatočným predstihom a s vysvetlením, prečo je účasť každého jedného v debate našou podmienkou a je dôležitá pre rozvoj otvorenej občianskej spoločnosti.

Budúcnosť tohto regiónu i krajiny je v našich rukách. A zhodneme sa, že my všetci spoločne chceme, aby toto mesto a región rástli a napredovali správnym smerom. Aj Vy môžete pomôcť napĺňať tento potenciál. Využite 29. októbra svoje volebné právo a vo volebných miestnostiach podľa svojho uváženia odovzdajte hlas svojim kandidátom na post primátora, do mestského zastupiteľstva a VÚC.

Sme presvedčení, že aj po voľbách budeme mať možnosť naďalej spoločne budovať a spoluvytvárať plnohodnotný kultúrny a komunitný život mesta Martin. Pretože sme do kultúry.

Kultúrna platforma Parta

PS: Zakúpené vstupenky, z ktorých zisk sme chceli využiť na realizáciu debaty, Vám samozrejme vrátime.