Tomáš Kriššák – Kto do teba hoaxom, ty do neho faktom

Vzdelávacia prednášky pre miestnych učiteľov stredných škôl.

Predstavenie uplatnení možných metód a kurzov na školách vhodných pre ich žiakov, ako aj projekt Nádej / Hope, kedy nie je podstatné sa len brániť proti manipuláciám, ale naučiť sa komunikovať a spolunažívať tak, aby sme zmiernili rozdelenosť v našej spoločnosti.

Tomáš Kriššák je odborník na informačnú bezpečnosť, ktorý pracuje v slovenskej technologickej firme, Gerulata technologies, kde sa venuje zlepšovaniu možností monitorovania digitálnych platforiem u klientov zo štátneho a súkromného sektora. Mimo to rád ďalej šíri osvetu a odolnosť voči dezinformáciám vo svojich vzdelávacích projektoch zameraných na kritické myslenie a mediálnu gramotnosť. 

Prednáška je určená učiteľom stredných a základných škôl.