Deň architektúry 2023 v Martine. Objav konštrukcie!

Spolok Kruh organizuje od roku 2011 každoročne festival Deň architektúry. Tento rok bude festival po prvýkrát aj v Martine. Pod organizáciu a kuratelu si ho zobrali Spoznaj Turiec, Kultúrna platforma Parta, Reštart Martina a miestna komunita mladých architektov a architektiek.

Na prelome septembra a októbra tohto roku, od 29. 09. do 05. 10. 2023, v rámci oslavy medzinárodného dňa architektúry (pozn.: ktorý sa oslavuje 02. 10. 2023) budú obyvatelia a obyvateľky mesta Martin na pár dní turistami vo vlastnom meste. Zameranie na konštrukčné aspekty architektúry umožní návštevníkom spoznať viac o technických a inovatívnych prístupoch k navrhovaniu budov a priestorov. Budú mať príležitosť objaviť, ako konštrukcia ovplyvňuje estetiku, funkčnosť a udržateľnosť architektonických diel.

V roku 2023 sa program festivalu Deň architektúry zameriava na tému výnimočných konštrukcií ako neoddeliteľnej súčasti podstaty a vzhľadu budov, a to tak v historickej architektúre 19. storočia a jej priemyselnom dedičstve, ako aj v realizáciách 20. – 21. storočia. Spoločne počas 5 festivalových dní navštívime viaceré jedinečné miesta, ktoré budú doplnené bohatým programom pozostavajúcim z komentovaných prehliadok mesta a kvalitnej architektúry, diskusných a performatívnych formátov a ďalších menších podujatí, budeme interagovať s verejným priestorom a jeho kvalitami.

Festival Deň architektúry v Martine je nielen vzrušujúcou udalosťou pre architektonickú komunitu, ale aj príležitosťou pre verejnosť, aby objavila krásu a význam hmotného dedičstva svojho mesta. Je to skvelá príležitosť pre všetkých záujemcov o architektúru, aby sa zapojili do diskusií a výmeny názorov na tému budovania a formovania našich miest.

Realizácia festivalu bola finančne podporená mestom Martin.