Živý Podstavec // inštalácia

Pozývame Vás priložiť ruku k dielu. Vo štvrtok 24.02. ideme na Námestí S. H. Vajanského stavať Živý Podstavec.

Živý Podstavec je prvok dočasnej architektúry – samostatného dizajnového prvku nesúceho vlastnú výstavnú dramaturgiu.

Živý Podstavec môžeme spoločne postaviť, popri tom len tak debatovať o meste, jeho kvalitách, možnostiach a inšpiratívnych ľuďoch a výstavu spoločne aj otvoríme.

#SmeDoKultúry, buďte s nami do kultúry aj vy! Vidíme sa vo štvrtok podvečer.

—–
O projekte:

Cieľom výstavy prezentujúcej verejný priestor mesta je podnietenie záujmu verejnosti o súčasný dizajn v jeho najširších súvislostiach a akcentovanie často prehliadaných kvalít verejného priestoru mesta. Výstavná dramaturgia je priamo súčasťou Živého Podstavca. Divák prechádzajúci námestím, tak bude mať možnosť dozvedieť sa o kvalitných architektonických a umeleckých prvkoch v jeho prostredí a zvýši to jeho pozornosť a vnímanie verejného priestoru ako celku a pomôže mu pri objavovaní jeho kvalít.

Dielo je koncipované z 9 rôzne veľkých a samostatných častí (modulov), ktoré sa budú môcť podľa potreby presúvať a modifikovať. Živý Podstavec zároveň tvorí topografický odliatok Námestia S. H. Vajanského a tak zachytáva a zaznamenáva natrvalo jeho súčasnú podobu. Stáva sa pamäťovou stopou mesta a miesta. Dielo v prvom kroku inštalácie bude umiestnené ako rovná lavičku – horizontála, ktorá prepojí námestie – premostí ho. V druhom, bezprostrednom, následnom kroku moduly rozmiestnime na rôzne miesta v rovnakej lokalite Námestia S. H. Vajanského, tak aby jednotlivé moduly neprekážali chodcom trasujúcim danú lokalitu. Výstavný obsah diela je koncipovaný tak, že aj po rozložení a defragmentácii nestratí význam a zostáva plnohodnotným.

Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia a mesto Martin.

Realizátor projektu:
Kultúrna platforma Parta v spolupráci s Mgr. Adamom Galkom

Autor diela:
Autorský kolektív WOVEN

Kurátorka:
Mgr. Kristína Zvedelová

Partneri projektu:
Turčianska galéria
Útvar hlavného architekta mesta Martin
Tomáš Vontorčík TWC
Starustka Design