PechaKucha Night Martin – Suvenir Turiec 2021

PechaKucha Night v spolupráci s projektom Contemporary Suvenir a Parta – Kultúrna platforma.

Suvenir contemporary art&craft je platforma pracujúca s cieľom podporovať tvorbu súčasných slovenských suvenírov s umeleckou hodnotou. Tie vytvárajú slovenskí umelci na rezidenčných pobytoch v rôznych regiónoch Slovenska. V regióne Turiec sa predstaví celkovo 7 umelkýň a umelcov, ktorí budú súčasťou aj tejto prvej PechaKucha Night edície Suvenír Turiec.

Japonský formát PechaKucha Night spočíva v krátkom a výstižnom prezentovaní myšlienok, projektov a činností z rôznych oblastí. Každý autor má k dispozícii 20 obrázkov a každý obrázok svieti na plátne 20 sekúnd. Cieľom tohto formátu, ktorý je v súčasnosti rozšírený vo viac ako 1000 mestách po celom svete, je šíriť a zdieľať zaujímavé myšlienky a príbehy prezentujúcich, inšpirovať a obohacovať.

Prezentujúci umelci a dizajnéri:

Markéta Nováková – dizajnérka, keramička
Nina A. Šošková – sochárka, konceptuálna výtvarníčka, autorka projektu suvenir
Patrik Illo – dizajnér
Milan Novosedliak – dizajnér
Emília Rigová – sochárka
Hany Kašičková – umelecká šperkárka
a ďalší…

Podujatie sa uskutoční v Dome obchodu a služieb – v ikonickej stavbe od p. architekta Ivana Matušíka. Tzv. „vo Fixe“.

Projekt vznikol z verejných zdrojov vďaka podpore Fondu na podporu umenia a vďaka podpore mesta Martin.